Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα δημιουργική που βασίζεται σε στοιχεία θεάτρου.

Σκοπός είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να απελευθερώσουν τη φαντασία τους, να  εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους, να ανακαλύψουν μέσα από τη δημιουργικότητα και τις αισθήσεις νέους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας καθώς και την ύπαρξη κανόνων στο παιχνίδι.

Τα παιδιά εξάλλου μέσα από το θεατρικό παιχνίδι αναπτύσσουν την ομαδικότητα, ανακαλύπτουν τη χαρά της συνεργασίας, μαθαίνουν να αποδέχονται την διαφορετικότητα των άλλων παιδιών ,να εκφράζουν χωρίς φόβο τις ιδέες τους και να αισθάνονται ικανά και δημιουργικά.

Όσον αφορά στη δομή μιας συνάντησης θεατρικού παιχνιδιού ακολουθούνται  τα εξής στάδια:

  • Ασκήσεις γνωριμίας, συνήθως με κίνηση αλλά πάντα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε παιδιού
  • Ασκήσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας  (σε υπο-ομάδες ή σε ζευγάρια)
  • Μουσικοκινητικά παιχνίδια, παντομίμα, αυτοσχεδιασμοί, δραματοποίηση ιστοριών ή παραμυθιών, κουκλοθέατρο, μάσκες ή μεταμφιέσεις, ελεύθερο ομαδικό παιχνίδι ή συνδυασμό θεατρικού παιχνιδιού με άλλες τέχνες όπως η μουσική , η ζωγραφική και οι κατασκευές
  • Ασκήσεις χαλάρωσης

Όλες οι ασκήσεις έχουν τη μορφή παιχνιδιού και ο εμψυχωτής είναι ανοιχτός στο τυχαίο και πάντα σε ετοιμότητα ώστε να προσαρμόσει τις συνθήκες ανάλογα με τις ανάγκες των μελών.

Αν και σκοπός μας δεν είναι η δημιουργία μιας παράστασης, εφόσον  τα παιδιά το επιθυμούν και το υλικό από τις συναντήσεις μας το επιτρέπει , θα μπορούσε στο τέλος της χρονιάς να παρουσιαστεί ένα δείγμα της δουλειάς μας κι όχι μια  παρουσίαση στα αυστηρά πλαίσια μιας θεατρικής παράστασης. Συχνά αυτό δίνει χαρά και κίνητρο στα παιδιά για να δουλέψουν ομαδικά.