Η Παιγνιοθεραπεία αποτελεί ένα  μοντέλο  ψυχοθεραπείας, που βοηθά το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα ή τις δυσκολίες που βιώνει μέσα από το πλέον φυσικό για εκείνο μέσο, το παιχνίδι. Αυτό τη διαφοροποιεί από τις παραδοσιακές θεραπείες, που βασίζονται κυρίως στο λόγο, ένα μέσο που δεν διευκολύνει πάντα τα παιδιά.

Η Παιγνιοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά που βιώνουν μια δύσκολη  εμπειρία (ασθένεια, απώλεια, πένθος, κακοποίηση, διαζύγιο των γονιών τους,…) ή παρουσιάζουν κάποια προβλήματα συμπεριφοράς ή συναισθηματικές δυσκολίες. Το σημαντικό στην παγνιοθεραπεία είναι ότι ο θεραπευτικός χώρος γίνεται ένα ασφαλές πλαίσιο, όπου το παιδί τολμά να δει παίζοντας αυτό που το απασχολεί. Η ασφάλεια παρέχεται μέσα από τη συνέπεια, τη σταθερότητα , το συμβόλαιο και την απόσταση που προσφέρει ο συμβολισμός: το παιχνίδι, ο μύθος, η εικόνα, η ζωγραφική, ο πηλός, ή άμμος…

Γιατί είναι σημαντική :

Η παιγνιοθεραπεία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές θεραπείες, που βασίζονται κυρίως στο λόγο, ένα μέσο που δεν διευκολύνει πάντα τα παιδιά -θεραπευόμενους που είτε δυσκολεύονται στη λεκτική επικοινωνία ή αυτολογοκρίνονται και δεν αποκαλύπτονται με ειλικρίνεια μέσα από το λόγο…  Το παιχνίδι και η πράξη γενικότερα  όμως δεν μπορούν παρά να αποκαλύψουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις… Έτσι στην παιγνιοθεραπευτική διαδικασία το παιδί-θεραπευόμενος με φυσικό τρόπο ανακαλύπτει και κατανοεί τον εαυτό του και δέχεται συναισθηματική υποστήριξη μέσα από το παιχνίδι, την τέχνη, το συμβολισμό.

Παράλληλα αναπτύσσοντας θεραπευτική σχέση με τον παιγνιοθεραπευτή, το παιδί- θεραπευόμενος νιώθει ασφάλεια και αποδοχή, στοιχεία που μαθαίνει να αποζητά και στις υπόλοιπες σχέσεις που συνάπτει στη ζωή του.

Η Παιγνιοθεραπεία μπορεί να λειτουργήσει σε προληπτικό-διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο και μπορεί να είναι μια βραχυπρόθεσμη (3 ή 12 συναντήσεων) ή πιο μακροπρόθεσμη θεραπευτική διαδικασία ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού-θεραπευόμενου.