Τι είναι συμβουλευτική;

Είναι μια εμπιστευτική διαδικασία με κύριο χαρακτηριστικό τη συζήτηση.  «Συμβουλεύομαι» σημαίνει ζητώ από κάποιον να μου δώσει μια συμβουλή, να μου πει δηλαδή τι πρέπει να κάνω.  Η συμβουλευτική απέχει από  αυτό.  Είναι μια μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν, να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, να τα κατανοήσουν  και να τους ενθαρρύνουν να βρουν λύσεις εφικτές για το άτομο σύμφωνα με την ιστορία του και το περιβάλλον στο οποίο ζει  προκειμένου να ανακουφιστούν και να βρουν διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν.

 

Γιατί είναι σημαντική;

Η Συμβουλευτική είναι σημαντική μέθοδος γιατί βοηθάει στην αντιμετώπιση και τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την αντιμετώπιση κρίσεων, τη βελτίωση των σχέσεων του ατόμου με τους άλλους, τη διεργασία συναισθημάτων εσωτερικής σύγκρουσης. Η συμβολή της συνίσταται στο να βοηθήσει το άτομο να:

 • Αποκτήσει αξίες,
 • Να αναπτύξει την προσωπικότητά του
 • Να αναπτύξει τις ικανότητές του,
 • Να αποκτήσει αυτοεκτίμηση,
 • Να βρει το νόημα της ζωής του,
 • Να γνωρίσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του
 • Να αναγνωρίζει και να εκφράζει τα  συναισθήματά του
 • Να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες
 • νΝ τροποποιήσει αν αυτό είναι δυνατό τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές

Συνεπώς η συμβουλευτική δεν δημιουργεί εξαρτώμενα άτομα, αλλά τα βοηθάει δείχνοντάς τους πώς να ανεξαρτητοποιηθούν, να αυτονομηθούν, να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να αναπτυχθούν στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων τους, ώστε να ζήσουν μια κατά την κρίση τους, πιο ικανοποιητική ζωή.

 

Σε ποιόν απευθύνεται;

Η Συμβουλευτική μπορεί να εφαρμοστεί σε άτομα, ζευγάρια, γονείς, ή ομάδες.

 

Η συμβουλευτική γονέων

Αφορά την ενεργητική ακρόαση του συμβούλου έναντι των γονέων πάνω σε ειδικά θέματα που τους προβληματίζουν και προκαλούν δυσκολία στην ομαλή ροή της οικογενειακής ζωής. Ρόλος του συμβούλου είναι να στηρίξει και να  καθοδηγήσει τους γονείς να επιλέξουν λύσεις που τους ταιριάζουν.

Αφορά γονείς όλων των ηλικιών που έρχονται αντιμέτωποι με:

 • Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή το σχολείο
 • Την τήρηση ορίων
 • Μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών
 • Συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών
 • Δυσκολίες σχολικής προσαρμογής
 • Αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομα
 • Διαζύγιο
 • Απώλεια, πένθος
 • Οργανικά προβλήματα
 • Άλλους προβληματισμούς

Η οικογένεια είναι ένα ζωντανό σύστημα που επικοινωνεί, συναλλάσσεται, μεγαλώνει. Συχνά, γεγονότα και περιστάσεις της ζωής μας,  μάς φέρνουν αντιμέτωπους με  θέματα που δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε. Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, όλα αλλάζουν και συγκρούονται, η γονεϊκότητα είναι ένα έργο δύσκολο. Στο ΚΟΙΠΕΕ, στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε το ρόλο του γονέα μέσα από τη συμβουλευτική, ώστε να αντιμετωπίσει όσο το δυνατό καλύτερα τυχόν δυσκολίες και βοηθήσει με τρόπο λειτουργικό το μεγάλωμα του παιδιού του, ώστε αυτό να αναπτύξει στο μέγιστο το δυναμικό του.