Αξιολόγηση είναι η διαδικασία διερεύνησης και τεκμηρίωσης στοιχείων σε έναν, ή παραπάνω τομείς που στοχεύει να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου. Η αξιολόγηση είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας οργάνωσης θεραπευτικού προγράμματος.

Η διαδικασία αρχικής αξιολόγησης στο KOIΠΕΕ ολοκληρώνεται σε τρία (3) ραντεβού.

 • 1ο  ραντεβού: συνάντηση των γονέων με τον/την ψυχολόγο του κέντρου. Κατά την λήψη ενός κοινωνικού και αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού διερευνούνται:
   • το αίτημα των γονιών και
   • παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την εξέλιξη του παιδιού.

Στο τέλος της συνάντησης, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο γίνεται παραπομπή του παιδιού για αξιολόγηση από την κατάλληλη ειδικότητα.

 • 2ο  ραντεβού: Η δεύτερη συνάντηση γίνεται πάντα με το παιδί. Η αξιολόγηση διαφέρει ανάλογα με την ειδικότητα (λογοπεδική, μαθησιακή, εργοθεραπευτική, ψυχολογική) και τις ανάγκες του παιδιού. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και το πρώτο ραντεβού μαζί του είναι πάντα ευέλικτο και προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
 • 3ο ραντεβού: Συζήτηση των ειδικών με τους γονείς για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του παιδιού, καθώς και για το προτεινόμενο πρόγραμμα αν και εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο.

Είναι κατανοητό ότι σε πολλές περιπτώσεις σ’ ένα ραντεβού είναι αδύνατο να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι ικανότητες ενός παιδιού. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσει. Στα πρώτα στάδια του προγράμματος γίνεται σε βάθος αξιολόγηση με ψυχομετρικά εργαλεία, προβολικά τεστ, ερωτημοτολόγια και παρατήρηση της συμπεριφοράς, για να συγκεκριμενοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος και η μέθοδος που θα ακολουθηθεί.

Η αξιολογητική διαδικασία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Αξιολόγηση μαθησιακών ικανοτήτων/νοομετρική εκτίμηση
  • WISC III
  • TERMANN-MERILL
  • ALPHA TEST
  • ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ
  • Αξιολόγηση προσωπικότητας
   • Thematic Apperception Test
   • Rorschach
   • House-Tree-Person
   • Kinetic Family Drawing
   • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού