Τι είναι;

Προλαμβάνω, (κυριολεκτικά) σημαίνει εμποδίζω κάτι να συμβεί. Η πρόληψη αναφέρεται στις διαδικασίες εκείνες που συμβαίνουν πριν την ανάπτυξη μιας διαταραχής. Ως δευτερογενή συμπτώματα ορίζονται αυτά που προκύπτουν από ένα πρωτογενές σύμπτωμα που δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα σωστά.

Στο ΚΟΙΠΕΕ παρέχουμε :

  • Ενημέρωση: να ευαισθητοποιήσουμε την κοινότητα (γονείς/ εκπαιδευτές/ γιατρούς/ φοιτητές) όσον αφορά στην σπουδαιότητα του εντοπισμού μιας δυσκολίας στα αρχικά στάδια.
  • Γνώση: να προωθήσουμε την ανάπτυξη θετικών  γονεϊκών δεξιοτήτων,  που να  ενδυναμώνουν το σύστημα της οικογένειας.
  • Στήριξη:  να καθοδηγήσουμε με επιστημονική γνώση και εμπειρία τη σωστή επιλογή θεραπευτικού προγράμματος.
  • Θετική στάση: να εμπνεύσουμε την ανάπτυξη ενός ψυχικά και σωματικά υγιούς τρόπου ζωής.

 

Ποιους αφορά η πρόληψη δευτερογενών συμπτωμάτων;

Παιδιά όλων των ηλικιών που εμφανίζουν, ή είναι σε ρίσκο να εμφανίσουν δυσκολίες  που θα τους εμποδίζουν να έχουν μια υγιή συναισθηματική, πνευματική, μαθησιακή και κοινωνική εξέλιξη.

 

Γιατί είναι σημαντική;

Ένα σύμπτωμα στο αρχικό του στάδιο είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Συχνά, οι δυσκολίες μεγαλώνουν και ταλαιπωρούν το παιδί και την οικογένεια, λόγω μη έγκυρης και έγκαιρης παρέμβασης κατά την εμφάνιση των αρχικών συμπτωμάτων.

Σκοπός του τμήματος είναι να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η κάθε δυσκολία σε πρώιμο στάδιο. Μ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ανάπτυξη περαιτέρω δευτερογενών συμπτωμάτων που μπορεί να δημιουργήσουν την αίσθηση απογοήτευσης, κοινωνικής απομόνωσης, άγχους, και ματαίωσης και να επηρεάζουν τόσο την κατάσταση του παιδιού όσο και την ψυχική υγεία της οικογένειας.

Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον γνώσης και θετικών συναισθημάτων όπου το παιδί γίνεται αποδεκτό, οι δυσκολίες κατανοητές και οι γονείς βρίσκουν τρόπους να συμμετάσχουν δημιουργικά στη μάθηση και εξέλιξη του παιδιού.